Welkom bij flexTREND.NL
Wat doen we
Forum
Agenda
Login
Privacy Statement
Disclamer
Copyright
Alg. voorwaarden
flexTREND.NL will be powered by
flexTREND info flexTREND PayrollCenter flexTREND Nieuws flexTREND Advies
 
Via deze site heten wij U van harte welkom bij flexTREND. Middels dit platform willen wij voor eens en voor altijd 'afrekenen' met de (administratieve) last waar door het kabinet vanuit Den Haag al zo lang over wordt gediscussieerd. 

Naar de mening van de initiatiefnemers van flexTREND is daar al te lang over gesproken en te weinig concreet opgelost. De regelgeving wordt weliswaar beperkt, die wordt er echter niet eenvoudiger op. 

Met regelmaat worden ondernemers geconfronteerd met allerlei vraagstukken omtrent personeel hetgeen zelden een daadwerkelijke bijdrage levert aan het ondernemingsresultaat. Laat staan aan het plezier in het ondernemen. 

Eveneens hebben medewerkers met grote regelmaat te maken met vraagstukken omtrent hun rechten en plichten in de richting van hun werkgever. Deze onduidelijkheid/onzekerheid leidt helaas ook nog eens tot verstoorde werkverhoudingen die eveneens geen positieve invloed hebben op zowel het welzijn van de medewerker als het ondernemingsresultaat. 

Vanuit deze (persoonlijke) ervaringen heeft 
N. van Berkum besloten zich te richten op het ontwikkelen van een platform waar voor zowel de werkgever als zijn/haar medewerkers het voordeel van bundeling van 'krachten' een voorname doelstelling is. 

Uit deze gedachte is  de onderneming flexTREND geboren waarbij de diensten vanuit ons PayrollCenter de basis vormen om dat voordeel ook daadwerkelijk te behalen.
Op deze site hopen wij U een beeld te geven van de mogelijkheden, en met name de voordelen, die
flexTREND voor U kan hebben. 


 

Dagelijks nieuws via NU.NL

;

Hier komt de
maandelijkse
flexTREND POLL